Pieniądze na działalność gospodyń wiejskich - Gmina Rzgów

Pieniądze na działalność gospodyń wiejskich

zdjęcie
W skali kraju na ten rok jest przeznaczonych 40 milionów złotych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich. Od 5 czerwca Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków, który po trwa do 30 września bądź do wyczerpania środków. Szczegóły oraz niezbędne dokumenty
https://bit.ly/3gVSNNm
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich  i wynosi:

- 3000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
- 4000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
- 5000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową:

 -   działalność społeczno-wychowawcza i oświatowo-kulturalna w środowiskach wiejskich;
-    działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
-    rozwój przedsiębiorczości kobiet;
-    inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
-   upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
-    reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
-    rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. (oprac. WK)

Fot. przykładowe/archiwum
powrót