Prace budowlane przy odwodnieniu

zdjęcie
Trwają roboty budowlane przy odwodnieniu ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ulicy Rzemieślniczej w Rzgowie.
Dzięki nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej wody roztopowe i deszczowe nie będą zalewały okolicznych posesji ponieważ zostaną odprowadzone szczelnym systemem do rzeki Strugi. Będzie także bezpieczniej dla kierowców ponieważ woda nie będzie zalewała drogi.
Prace przy budowie odwodnienia mają zakończyć się przed końcem grudnia, jednak w ich trakcie można spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu ulicznym spowodowanych koniecznością dostarczania materiałów wykorzystywanych do odwodnienia oraz pracą maszyn budowlanych.
W ramach robót wykonawca wybuduje blisko 900 metrów kanałów deszczowych, z czego niemal 800 będzie krytych. Oprócz tego będą wybudowane konieczne przy tego typu inwestycjach studnie betonowe, wpusty deszczowe i przykanaliki do wpustów do kolektora głównego oraz dwukomorowy osadnik. W miejscach kolizji z kanałem kanalizacji deszczowej firma wykonawcza będzie musiała przebudować sieć i przyłącza gazowe.
Wartości tej inwestycji realizowanej przez Gminę Rzgów to ponad 1 milion 800 tysięcy złotych brutto.
powrót