Prace utrzymaniowe na rzece Ner

zdjęcie
Gmina Rzgów zawiadamia, że zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Inspektorat w Łodzi, w miesiącach wrzesień, październik, listopad będą wykonywane prace utrzymaniowe koryta rzeki Ner w km 112+330-120+650 w miejscowościach: Gospodarz, Rzgów, Grodzisko, Huta Wiskicka, Tadzin, Stefanów.Prace te będą polegały m.in. na:

•    przycięciu gałęzi, krzaków i odrostów,
•    usuwaniu przetamowań i zatorów,
•    rozdrobnieniu gałęzi,
•    wykoszeniu skarp,
•    usunięciu roślinności z dna rzeki poprzez hakowanie,
•    naprawie opasek z kiszek faszynowych,
•    oczyszczeniu umocnień betonowych przy jazie, zastawkach oraz stopniach,
•    czyszczeniu z namułu przepustów rurowych oraz ramowych,
•    oczyszczeniu z namułu wylotów drenarskich,
•    zbieraniu śmieci.

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych są zobowiązani umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót utrzymaniowych.
powrót