Próby nowej kanalizacji w Starowej Górze - Gmina Rzgów

Próby nowej kanalizacji w Starowej Górze

zdjęcie
W czwartek, 11 października rozpoczną się próby zaworów w Starowej Górze na ulicach: Mieszka I, Mieszka II i na ul. Warzywnej. Próba polega na włączeniu podciśnienia w sieci. Zamiast nieczystości, do instalacji zostanie wtłoczona woda z beczkowozów - uprzedza Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Po zalaniu studni zaworowych, wykonawca sprawdzi działanie zaworów podciśnieniowych. Być może w przyszłym tygodniu ścieki popłyną rurą pod ul. Stropową.
Zakończono prace instalacyjno – budowlane w ul. Stropowej, Szerokiej, Mieszka I i Mieszka II i aktualnie uzyskuje się  pozwolenia administracyjne  na ich użytkowanie. Prowadzone są prace instalacyjno – budowlane w ulicach: Podłogowej, Kasztanowej, Tunelowej, Zygmunta III Wazy, Szklarniowej, Warzywnej oraz na fragmencie ulicy Zagłoby łączącej ulice: Tunelowa i Szklarniowa. Zgodnie z deklaracją wykonawcy, prace mają być zakończone do końca października. Następnie, należy uzyskać pozwolenia administracyjne na ich użytkowanie. Obecnie, najbardziej widoczne prace kanalizacyjne prowadzone są na ul. Zagłoby.

Jeśli próby kanalizacyjne zakończą się sukcesem, mieszkańcy będą mogli podłączyć się do sieci.  W związku z tym muszą wystąpić z wnioskiem, uzyskać warunki techniczne dla indywidualnego przyłącza z Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie. Dopiero na ich podstawie muszą we własnym zakresie wykonać instalację kanalizacyjną, oczywiście pod nadzorem Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Na koniec trzeba podpisać umowę z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji i przygotować się do regularnych opłat za odprowadzanie ścieków.

Gmina Rzgów buduje kanalizację w gminie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem  Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, którego członkiem jesteśmy od chwili jego założenia, czyli od grudnia 2014 r. Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w kwietniu 2017 r.,  przyznane zostało dofinansowanie w kwocie ponad 9,3 mln. zł. Całość kosztów realizacji projektu - zgodnie z kosztorysem inwestorskim - wyniesie ponad 18 mln zł.

Prace prowadzą firmy, wyłonione w przetargu: "BINSTAL" Bożena Tchórz oraz BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z Tomaszowa Mazowieckiego przy ul. Spalskiej 26/28 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 na zakres prac: ulica Stropowa na kwotę 1 milion 323 tysiące 380,30 zł brutto oraz Konsorcjum WUPRINŻ S.A. Lider Konsorcjum z Poznania przy ul. Straży Ludowej 35, Zakład Instalacyjno - Budowlany ZINSBUD Stanisław Zimoch, partner konsorcjum z Pabianic przy ul. Gruntowej 22 oraz ENVIROTECH Sp z o. o. partner konsorcjum z Poznania przy ul. Kochanowskiego na kwotę 15 milionów 614 tysięcy 112 zł. Koszty inwestycyjne brutto wynoszą 16 937 850,30 zł. Umowy ze wskazanymi wykonawcami zostały podpisane 7 września 2017 r.

Wybrano inspektora nadzoru inwestycji w imieniu gminy.  Piotr Mielczarek Firma Technologie Bezwykopowe z Kalisza przy ul. Słowiańskiej 49b nadzoruje prace instalacyjno – budowlane. Projekt zakłada budowę 14,1 km sieci kanalizacji podciśnieniowej w 23 ulicach w Starowej Górze i Starej Gadce oraz zakłada podłączenie co najmniej 1700 osób zamieszkałych przy tych ulicach do wybudowanej kanalizacji.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rzgów. W ramach projektu przewidziano także koszty nieinwestycyjne: działania informacyjno – promocyjne, przygotowanie dokumentacji projektowej, a także nadzór inwestorski. Z powstającej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, skorzystają mieszkańcy, zakłady usługowe i przedsiębiorcy.

Realizacja projektu oznacza obniżenie zanieczyszczenia środowiska w gminie Rzgów, ograniczenie smrodu towarzyszącego opróżnianiu szamb i poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Zakończenie budowy kanalizacji przewidziano na koniec września 2019 r. Ostateczne rozliczenie całego projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zaplanowano do końca 2019 r.

Tekst: Marek Derski, Włodzimierz Kupisz
Na zdj. Roboty kanalizacyjne w rejonie ul. Zagłoby w Starowej Górze
Fot. Włodzimierz Kupisz


powrót