Przedszkolaki i żłobek najwcześniej 18 V - Gmina Rzgów

Przedszkolaki i żłobek najwcześniej 18 V

zdjęcie
Rzgowskie przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz żłobek w gminie Rzgów zostaną otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. Otóż, 30 kwietnia samorządy otrzymały wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące wymogów organizacyjno-sanitarnych, które muszą zostać spełnione w otwieranych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wprowadzenie ich w życie wymaga czasu m. in. zakupu niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz wdrożenia procedur wewnętrznych przez dyrektorów placówek oświatowych i opiekuńczej.

Należy mieć przy tym w pamięci, iż kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Zaleca się m. in., aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. Grupa powinna liczyć nie więcej niż 12 dzieci, ale z zastrzeżeniem, że na jedno dziecko i opiekuna ma przypadać nie mniej niż 4 m kwadratowe powierzchni w sali. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry do opieki nad dziećmi nie będą angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Placówki wyznaczą też pomieszczenia potrzebne do izolacji dziecka w razie potrzeby. Jednocześnie, zgodnie z apelem ministerstwa - z placówek w pierwszej kolejności mają skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu z zaznaczeniem pierwszeństwa dla dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czas do 17 maja wykorzystamy na przygotowanie się do wskazań, związanych z otwarciem placówek, w tym przeprowadzenie badania próbek wody, co zostało nam polecone pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z 4 maja 2020 r. Wyniki próbek będą znane dopiero w przyszłym tygodniu.

W środę, 6 maja  zostały również przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi projekty procedur dla poszczególnych placówek z prośbą o ich zaopiniowanie i zgłoszenie ewentualnych uwag, co zalecał w swoich wytycznych Główny Inspektor Sanitarny.

Dokładamy wszelkich starań, aby przygotować się na bezpieczne przyjęcie Państwa dzieci.

Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa
Fot. Włodzimierz Kupisz
powrót