Przez Romanów – bezpieczniej i wygodniej

zdjęcie
W obecności Włodzimierza Pytki – przedstawiciela Rady Sołeckiej w Romanowie, starosta oraz wicestarosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Andrzej Opala i Ewa Gładysz, a także Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa i Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji UM w Rzgowie symbolicznie otworzyli 6 grudnia bezpieczniejszą drogę łączącą Romanów z Wolą Rakową w sąsiadującej z nami Gminie Brójce. Orędownikiem budowy tej drogi był także nieobecny wczoraj Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie. Inwestycja finansowana wspólnie przez Gminę Rzgów i Starostwo Powiatowe Łódzkie Wschodnie rozpoczęła się w sierpniu.
Prace na drodze w Romanowie były prowadzone na odcinku ponad 2,5 kilometra trasy.
W ramach przebudowy wykonano nową podbudowę na części drogi, sfrezowano istniejącą nawierzchnię, wykonano odwodnienia oraz położono nową nawierzchnię jezdni z wytrzymałego betonu asfaltowego. W kierunku Modlicy został wybudowanych chodnik, aby piesi mogli bezpiecznie poruszać się wzdłuż drogi. W sumie nowe chodniki przy wyremontowanej drodze mają blisko 900 metrów kwadratowych powierzchni.
Przy drodze ustawiono 18 nowych znaków oraz namalowano 48 metrów kwadratowych oznakowań poziomych, służących bezpieczeństwu wszystkich użytkowników trasy.
Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 1 milion 554 tysiące złotych, a udział finansowy starostwa to niemal 50 procent tej kwoty.
Starosta Opala w czasie spotkania zapewnił burmistrza Kamińskiego, że władze starostwa będą w przyszłym roku, a także w latach następnych wspólnie z lokalnym samorządem, z którym współpraca układa się doskonale, finansować kolejne inwestycje drogowe.


Na zdjęciach (od lewej): Wicestarosta Ewa Gładysz, Andrzej Opala – starosta, Włodzimierz Pytka z Romanowa, burmistrz Mateusz Kamiński oraz Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji UM w Rzgowie.

powrót