Przybywa kanalizacji w Starowej Górze - Gmina Rzgów

Przybywa kanalizacji w Starowej Górze

zdjęcie
Na ul. Kasztanowej w Starowej Górze rozpoczęły się roboty kanalizacyjne. To fragment „inwestycji dziesięciolecia” w gminie Rzgów, która obejmie 23 ulice w Starowej Górze i Starej Gadce.
Skanalizowanie ul. Kasztanowej będzie kosztować około 760 tysięcy złotych. Inwestycja zakłada ułożenie 1300 metrów bieżących rur, głównie o średnicy 100 milimetrów. Większość sieci zostanie zbudowana metodą przewiertów sterowanych, co oznacza znaczne ograniczenie liczby wykopów. Tę samą metodę zastosowano na pobliskiej ul. Tunelowej. Powstanie tu 18 studzienek zaworowych, do których wykonawca podłączy 54 posesje.

Na ul. Kasztanowej ukształtowanie terenu, czyli niewielkie odcinki spadów wykluczyły  powstanie tylko kanalizacji grawitacyjnej. Zastosuje się tutaj tzw. kanalizację podciśnieniową. Chodzi o to, że ścieki dopłyną "z górki" do 18 zaworowych studzienek podciśnieniowych i dalej będą zasysane do sieci.

Ukończenie prac na ul. Kasztanowej nie oznacza jeszcze uruchomienia kanalizacji. Z tym trzeba poczekać jak zostaną ułożone rury i zbudowane studzienki w ul. Szklarniowej, Tunelowej i w części ul. Zagłoby. Przed uruchomieniem kanalizacji w tej części Starowej Góry, mieszkańcy na własny koszt lub własnoręcznie wykonają indywidualne przyłącza w posesjach. Tego rodzaju prace nie wymagają przygotowania map geodezyjnych.

Włodzimierz Kupisz
Fot. UM
powrót