Radni postanowili prawie jednogłośnie - Gmina Rzgów

Radni postanowili prawie jednogłośnie

zdjęcie
W środę, 28 listopada podczas II sesji Rady Miejskiej, rajcy po raz pierwszy głosowali i potwierdzali obecność na obradach za pomocą laptopów, co narzucają  nowe przepisy. W kuluarach żartowano, że dlatego wszyscy głosowali jednogłośnie „za” uchwałami. Jedynie wybór przewodniczących komisji Rady Miejskiej nie był tak jednomyślny.
Radni przyjęli jednogłośnie Gminny Program Wspierania Rodziny na okres lat 2018-2021. Jak powiedziała Aneta Łopyta, kierownik MOPS, jest to kontynuacja programów realizowanych od 2012 r. Obecnie 10 rodzin jest objętych opieką asystenta rodziny.  Liczba takich rodzin nigdy nie była wyższa niż 12. 

Według Małgorzaty Rózgi, zastępcy burmistrza, najbardziej namacalne przykłady powyższego programu to również darmowa pomoc prawna, uruchomienie filii koluszkowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dowóz 6 osób niepełnosprawnych do szkół, głównie w Łodzi. Gmina również dofinansowuje dojazdy innym uczącym się dzieciom niepełnosprawnym.  Parafialne Koło „Caritas” pomaga osobom, które nieznacznie przekraczają limity  określone dla podopiecznych MOPS. W ten sposób mniej zasobni mieszkańcy otrzymują np. opał.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zakupu przez gminę około 0,8-hektarowej działki za 350 tysięcy złotych, niezbędnej do odwodnienia ul. Glinianej w kierunku Strugi. Po wykonaniu odwodnienia resztę działki można będzie podzielić na działki budowlane i sprzedać.

Radni przegłosowali wynagrodzenie dla burmistrza. W rozmowie z redaktorem portalu rzgow.pl – przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka przyznał, że radni przegłosowali maksymalną wysokość poborów. To 4700 złotych pensji zasadniczej, 1900 zł dodatku funkcyjnego plus 40-procentowy dodatek specjalny. W sumie jest to kwota 9240 złotych brutto.

Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych pozostał Stanisław Zaborowski,  Komisję Skarg, Wniosków i Petycji objął Kordian Skalski, na czele Komisji Budżetu i Finansów stanął Rafał Kluczyński, a Komisję Rewizyjną objął Zbigniew Waprzko.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót