Radosny Dzień Nauczyciela - Gmina Rzgów

Radosny Dzień Nauczyciela

zdjęcie
14 października to dzień powołania Komisji Edukacji Narodowej, we współczesnej tradycji obchodzony jako Dzień Nauczyciela. To dzień obdarowywania nauczycieli kwiatami i łakociami przez uczniów. Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Kalinie sportretowali swoich nauczycieli i umieścili ich podobizny w specjalnej galerii.
Burmistrz Mateusz Kamiński uhonorował dyrektorów placówek oświatowych nagrodami. Przyznał także nagrody finansowe wzorowym nauczycielom. W tej grupie znalazły się: Monika Krajewska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, Magdalena Mordaka ze Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie i Zofia Szmidt ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie. Również dyrektorzy placówek oświatowych w gminie Rzgów wręczyli pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym dyplomy z załącznikiem w postaci koperty. Zawartość kopert oczywiście była zróżnicowana w zależności od zasług.

Burmistrz uczestniczył w uroczystościach w Szkole Podstawowej w Guzewie i w rzgowskim przedszkolu, zastępca burmistrza Małgorzata Rózga, Jan Michalak przewodniczący Rady Miejskiej i ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak gratulowali nauczycielom zasług w Szkole Podstawowej w Kalinie, a Miron Ossowski, szef promocji gminy i Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szkole Podstawowej w Rzgowie. 

Uczniowie zainscenizowali dla nauczycieli, gości i kolegów satyryczne scenki rodzajowe z życia codziennego szkoły. W podstawówce w Kalinie z arcyzabawnym przedstawieniem wystąpiło Koło Teatralne "Maska", które przygotowały panie: Sylwia Kuta, Małgorzata Sabela i Barbara Kaczmarek (akompaniament). W Szkole Podstawowej w Guzewie śmialiśmy się ze zdarzeń w klasie i przy tablicy z klęczeniem na grochu włącznie. Jednak najwięcej wesołości wywołały zmagania artysty z suflerem. Aktor musiał koledze przewracać kartkę z tekstem i wskazywać palcem zapomniane fragmenty.

Tekst: Włodzimierz Kupisz
Fot. 1-15 przedszkole, fot. 16-35 SP Guzew: Włodzimierz Kupisz, fot. 36-50 SP w Kalinie: Małgorzata Rózga

Oto treść listu okolicznościowego burmistrza Mateusza Kamińskiego, odczytanego przez władze samorządowe w szkołach i przedszkolu w Rzgowie:

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni, Rodzice i Uczniowie!

Kiedy 14 października 1773 roku powstała Komisja Edukacji Narodowej, dopuszczono dziewczęta do nauki na równych zasadach z chłopcami. Świadczy to o rewolucyjnych zmianach w ówczesnym systemie oświaty.

Dziś też system oświatowy przechodzi głębokie zmiany, ale o charakterze organizacyjnym, a nie obyczajowym. Nie ma już gimnazjów. Trzeba wysłuchać opinii wielu ludzi przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, która to decyzja może zaważyć na całej przyszłości młodego człowieka. Odradza się szkolnictwo zawodowe, które ma dać gwarancję zdobycia dobrego fachu. Przesuwa się jednak w dół granica wieku, kiedy młody człowiek musi zdecydować się na określoną drogę kształcenia, ścieżkę kariery zawodowej.

Rok szkolny 2018/2019 jest szczególny, bo jesienią wypada 100. rocznica odzyskania Niepodległości. Zachęcam więc tym bardziej do wzięcia udziału w konkursach historyczno-patriotycznych, organizowanych przez nauczycieli naszych szkół podstawowych, czy inne instytucje. 

Pragniemy wyrazić dziś naszą wdzięczność nauczycielom za ich cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy oraz kształtowaniu osobowości naszych młodych mieszkańców. Każdy z Was dokłada swoją cegiełkę w ich procesie rozwoju.To właśnie Wy podejmujecie się zadań najbardziej wymagających i niełatwych, przekazujecie wiedzę, wykorzystując w tym celu różnorodne i niejednokrotnie zaskakujące metody oraz środki. Wy pomagacie przezwyciężać trudności, motywujecie i wspieracie.

Nie do przecenienia jest rola grona pedagogicznego, które przygotowuje uczniów do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji, do udanego startu w dorosłą przyszłość. Nauczyciele podejmują niełatwy trud wychowania kolejnych pokoleń, i trzeba sobie zdawać sprawę z ogromu odpowiedzialności za losy młodych ludzi, których im powierzono.

Dziękujemy dzisiaj również pracownikom niepedagogicznym, którzy często występują także w roli opiekunów i wychowawców - za ich poświęcenie i oddanie, za to, że współtworzą dobrą atmosferę placówki, która, biorąc pod uwagę czas w niej spędzany, staje się dla dzieci właściwie drugim domem. Wszyscy przecież wiemy jak ważne jest to żeby nasz dom - ten rodzinny i ten szkolny lub przedszkolny - był przyjazny, zadbany, by czekały w nim na nas życzliwe i uśmiechnięte twarze.

Na niektóre efekty Waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy staną się one widoczne. To Wasi wychowankowie będą kształtować dalsze losy naszej Ojczyzny – również tej małej, gminnej i mamy nadzieję, że sprostają wyzwaniom przyszłości, udźwigną ciężar odpowiedzialności i dorosłego życia, staną się dobrym owocem pracy swoich rodziców i nauczycieli - czego dzieciom i Państwu życzę.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Mateusz Kamiński
Rzgów, 12 października 2018 r.
powrót