Rzgów zaoferował najwięcej pod inwestycje - Gmina Rzgów

Rzgów zaoferował najwięcej pod inwestycje

zdjęcie
W czwartek, 18 lutego 2016 roku, pracownicy Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi pojechali do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w celu przedstawienia oferty terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w aglomeracji łódzkiej. Biuro przedstawiło kilkanaście ofert terenów o powierzchni od 10 ha do 200 ha, głównie z przeznaczeniem pod produkcję. Pod względem powierzchni najbardziej jest imponująca propozycja gminy Rzgów obejmująca 200 hektarów!

Wszystkie propozycje objęte są Planami Zagospodarowania Przestrzennego (lub w trakcie obejmowania) oraz uzbrojone (lub w trakcie uzbrajania). Nieruchomości, które będą pokazywane, zlokalizowane są między innymi w: Łodzi, Brójcach, Rzgowie czy Ozorkowie. Wszystkie oferty zostały przygotowane wspólnie przez pracowników Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą oraz gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Spotkanie z PAIiIZ-em jest konieczne dla promocji terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w aglomeracji łódzkiej. Służy skuteczniejszemu przyciągnięciu inwestorów z branży produkcyjnej do województwa łódzkiego.

Grzegorz Gawlik
Główny Specjalista, Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta

Na zdj. W Rzgowie trwaja prace nad
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Elżbieta Reczulska, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

Fot. Włodzimierz Kupisz
powrót