Sołeckie inicjatywy z dotacją Sejmiku - Gmina Rzgów

Sołeckie inicjatywy z dotacją Sejmiku

zdjęcie
Sołeckie inicjatywy z Gospodarza, Kalina oraz Kalinka z dotacją Sejmiku Województwa Łódzkiego w 2019 roku.
W dniu 28 maja 2019 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Dotację udzielono dla 410 projektów z Województwa Łódzkiego w łącznej w kwocie 3 978 328,00 zł.
Gmina Rzgów w 2019 roku otrzymała pomoc finansową na następujące inicjatywy:
Tytuł zadania: Zróbmy to razem z Gospodarzem - dzień otwarty świetlicy wiejskiej w Gospodarzu. Wartość projektu 20 100,00 zł.  Kwota dotacji 10 000,00 zł. W ramach zadania planuje się min. doposażyć świetlicę wiejską w zmywarko-wypażarkę, piec konwekcyjny z podstawą, grill gazowy oraz mobilny sprzęt nagłaśniający. Na zakończenie projektu zaplanowano wystawę starych sprzętów gospodarstwa domowego pod hasłem: ,,Tradycja ma sens”.   
Tytuł zadania: Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Kalinie!. Wartość projektu 20 500,00 zł.  Kwota dotacji 10 000,00 zł. W ramach zadania planuje się min. wykonać altanę oraz odpowiednio ją wyposażyć oraz zorganizować spotkanie integracyjne dla mieszkańców z atrakcjami dla dzieci.
Tytuł zadania: Poprawa funkcjonalności remizy OSP w Kalinku, jako forma integracji społecznej pt. „Jak dobrze mieć sąsiada”. Wartość projektu 20 100,00 zł.  Kwota dotacji 10 000,00 zł. W ramach zadania planuje się min. zmodernizować oświetlenie, doposażyć remizę w grill gazowy oraz zorganizować spotkanie integracyjne dla mieszkańców z atrakcjami dla dzieci.

Pełna lista jst, którym została udzielona pomoc w linku poniżej:
https://www.lodzkie.pl/files/177/Wykaz_udzienonych_dotacji___2019.pdf

Załączniki artykułu

powrót