Stan wojenny w piosence - Gmina Rzgów

Stan wojenny w piosence

zdjęcie
W piątek, 14 grudnia zastępca burmistrza Rzgowa Małgorzata Rózga i Joanna Papuga-Rakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury uczestniczyły w koncercie finałowym pt. „Piosenki stanu wojennego” w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi.
Wiceburmistrz Małgorzata Rózga wręczyła nagrody laureatom IX edycji wojewódzkiego konkursu muzycznego w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Roman Laskowski, przewodniczący NSZZ Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej podziękował Mateuszowi Kamińskiemu burmistrzowi Rzgowa za ufundowanie nagród laureatom. (WK)

Fot. Małgorzata Rózga
powrót