Świetlica po rozbudowie w Gospodarzu - Gmina Rzgów

Świetlica po rozbudowie w Gospodarzu

zdjęcie
6 października  w Gospodarzu odbyło się poświęcenie i oficjalne otwarcie - po modernizacji - świetlicy wiejskiej. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Mateusz Kamiński - burmistrz Rzgowa, Radosław Pełka - przewodniczący Rady Miejskiej, Katarzyna Berczak-Lato - sekretarz gminy, Zbigniew Snelewski - kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, sołtys Henryk Garusiński z Radą Sołecką, radna Anna Tumińska-Kubasa, a także Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz - członkini Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
W trakcie uroczystości otwarcia wstęgę przecięli samorządowcy oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gospodarzu - Grażyna Ratajska. Goście mogli posmakować wielu potraw i napojów przygotowanych przez KGW. Były tańce i animacje dla najmłodszych. Roztawione namioty pozwoliły pomieścić wszystkich gości i mieszkańców Gospodarza.

Ponadto wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa staroci pod hasłem "Tradycja ma sens" i zdjęć, dotycząca historii KGW Gospodarz, jak i również przebiegu prac remontowych.

Zadanie pn. „Zróbmy to razem z Gospodarzem – dzień otwarty świetlicy wiejskiej w Gospodarzu’” zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Umowa dotacji nr 193/RŚ/19. Projekt polegał m. in. na doposażeniu  świetlicy w sprzęt gastronomiczny oraz uzupełniono wyposażenie kuchenne. Zakupiono również mobilny sprzęt nagłaśniający oraz grill gazowy.


Joanna Papuga-Rakowska
powrót