System Powiadamiania SMS wciąż się rozrasta - Gmina Rzgów

System Powiadamiania SMS wciąż się rozrasta

zdjęcie
10 lutego w Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbyła się kameralna uroczystość wręczenia upominków - w postaci telefonów komórkowych trzem mieszkańcom gminy, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do Gminnego Systemu Powiadamiania SMS o numerach 999, 1000 i 1001. Mieliśmy przyjemność powitać panią Katarzynę, która reprezentowała swego męża Pawła Dudka z Kalinka, Tomasza Wojtasa z Gospodarza i Arkadiusza Kosiadę z Kalina. Tego dnia w bazie danych znajdowało się już 1018 abonentów na 9694 mieszkańców gminy Rzgów! SMS docieraja do ponad 30 procent gospodarstw domowych. To przypuszczalnie rekord w skali kraju.
Dokładnie rok temu 2015 r. burmistrz Rzgowa Konrad Kobus zwrócił się do mieszkańców gminy:
„Szanowni Państwo, w celu ułatwienia komunikacji między Urzędem Miejskim w Rzgowie a mieszkańcami naszej gminy, pragnę wprowadzić  „System Powiadamiania SMS” na telefony komórkowe.”

Od tego dnia zaczęły wpływać do urzędu formularze zgłoszeniowe od mieszkańców. Wiele z nich dostarczyli: nasi burmistrzowie, sołtysi, radni np. Marek Bartoszewski, który przyniósł aż 50 ankiet, głównie z Grodziska, a także odpowiedzialny za działanie systemu Mariusz Rutecki, pracownik magistratu. 17 lipca 2015 r. wyłoniony został usługodawca, który spełniał warunki zarówno cenowe jak i merytoryczne - możliwość zarządzania treścią, jak i przekazywania informacji do określonych grup mieszkańców.

Przez miesiąc trwały uzgodnienia dotyczące treści umowy.Od tego też dnia rozpoczęły się prace nad stworzeniem koncepcji, a następnie bazy danych. Burmistrz K. Kobus 6 sierpnia wydał zarządzenie 99/2015 w sprawie wprowadzenia Gminnego Systemu Powiadamiania SMS. 20 sierpnia 2015 r. podpisana została umowa z firmą SerwerSMS, która świadczy usługę powiadamiania SMS. 28 sierpnia 2015 r. o godz. 9.38 wysłany został pierwszy SMS do 637 abonentów z krótkim powitaniem użytkowników.

Od tego czasu wysłano łącznie 66 wiadomości do różnych grup adresatów – w przeliczeniu na jednostkowe SMS to 13 309 szt. sms; łączny  koszt wysyłki to 1796,87 zł brutto.

Treść wysyłanych wiadomości obejmowała następujący zakres tematyczny:
- informacja o terminie i miejscu zebrań wiejskich
- planowane wyłączenia prądu na podstawie informacji od PGE Dystrybucja
- komunikaty o przerwach w dostawie wody
- o wymianie pojemników na śmieci z uwagi na zmianę firmy wywożącej odpady
- o zachowaniu ostrożności z uwagi na planowane polowania na obszarze gminy
- o sposobach kontaktu z PGE w sprawie nieczynnych latarni
- o wyłożeniu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- o transmisjach  online z sesji Rady Miejskiej
- o terminie pracy Urzędu Miejskiego
- o debacie w sprawie propozycji zmian w ruchu drogowym na placu 500-lecia
- o Dniach Rzgowa
- o debacie na temat „Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+”, której organizatorem był Urząd Miasta Łodzi
- powitanie w systemie, życzenia świąteczne

- Na etapie wstępnym liczyliśmy na zainteresowanie nie więcej niż 15 procent gospodarstw domowych w gminie – mówi wiceburmistrz Mateusz Kamiński. – Kiedy to zainteresowanie okazało się dwukrotnie większe, to stanowiło pierwszy powód do zadowolenia. Burmistrz Konrad Kobus rozmawia często ze mną na temat tego, o czym powinniśmy powiadamiać mieszkańców – zawsze istnieje obawa, żeby nie zniechęcić kogoś ciągłymi sygnałami. W naszej gminie na przykład rocznie odbywa się około stu różnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym  i sportowym. Czy zawiadamiać o wszystkich – oto jest pytanie, które jeszcze nie doczekało odpowiedzi. Dwóch rzeczy jesteśmy zupełnie pewni – system do tej pory działa bezawaryjnie, czego nie da się powiedzieć o innych gminach, które korzystają z takiego sposobu komunikacji z mieszkańcami.  Cieszymy się, że dotychczas żadna katastrofa naturalna w rodzaju trąby powietrznej, podtopień, obfitych opadów śniegu - nie zmusiła nas do przetestowania systemu w warunkach stanów zagrożenia.

Mariusz Rutecki
Fot.  i współpraca Włodzimierz Kupisz

powrót