Terminy opłat za śmieci - Gmina Rzgów

Terminy opłat za śmieci

zdjęcie
Stawki opłat za śmieci w 2016 roku nie zmieniły się i wynoszą 7zł od osoby zamieszkałej w nieruchomości, segregującej odpady lub 14 zł od osoby, oddającej odpady zmieszane.  W tym roku urząd nie zawiadomi każdego mieszkańca indywidualnie o płatnościach za odpady, gdyż nie zmieniły się stawki, nie zmieniły się terminy wpłat  (do 10. każdego miesiąca) i nie zmienił się sposób płatności.
Podajemy terminy opłat za odbiór śmieci:

1. Za styczeń  do 10. 02. 2016 r.
2. Za luty do 10. 03. 2016 r.
3. Za marzec do 11. 04. 2016 r.
4. Za kwiecień do 10. 05. 2016 r.
5. Za maj do 10. 06. 2016 r.
6. Za czerwiec do 11. 07. 2016 r.
7. Za lipiec do 10. 08. 2016 r.
8. Za sierpień do 12. 09. 2016 r.
9. Za wrzesień do 10. 10. 2016 r.
10. Za październik do 10. 11. 2016 r.
11. Za listopad do 12. 12. 2016 r.
12. Za grudzień do 10. 01. 2017 r.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
.

Harmonogram płatności dostępny jest na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl w zakładce menu tematyczne/odpady komunalne/harmonogram płatności, na stronie internetowej www.rzgow.pl w zakładce Miasto i Gmina/Odbiór śmieci i gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pokojach nr 11 i 12.

Magda Górska
Referat Gospodarki Komunalnej


powrót