Tuszyńska zakończona – roboty odebrane - Gmina Rzgów

Tuszyńska zakończona – roboty odebrane

zdjęcie
Gmina Rzgów zakończyła pierwszy etap przebudowy ulicy Tuszyńskiej na odcinku od rzeki Strugi do ulicy Rzemieślniczej w Rzgowie. Polegał on na położeniu nowej nawierzchni na ulicy, na której wcześniej wykonano odwodnienie poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej. Drugi etap inwestycji w przygotowaniu.
Wartość robót drogowych przeprowadzonych na ulicy Tuszyńskiej to niemal milion złotych. W ramach prac, oprócz położenia nowej nawierzchni ułożono wzdłuż ulicy 1421 metrów krawężników i obrzeży, przełożono i ułożono od nowa 2290 metrów kwadratowych chodników i zjazdów, a także uporządkowano ponad tysiąc metrów kwadratowych terenów zielonych wzdłuż ulicy, na której wymalowano 223 metry kwadratowe poziomego oznakowania jezdni.
Zakres prac odwodnieniowych, które wykonano wcześniej kosztował ponad 1 milion 800 tysięcy złotych. Dzięki nim wody roztopowe i deszczowe są odprowadzone szczelnym systemem do rzeki Strugi.
Urząd Miejski w Rzgowie już planuje kolejne inwestycje na ulicy Tuszyńskiej. Będą one polegały na wykonaniu odwodnienia na odcinku od Strugi do placu 500 - lecia. W tym roku wykonano prace projektowe tego zakresu robót.
powrót