Tylko RAZEM osiągamy korzyści - Gmina Rzgów

Tylko RAZEM osiągamy korzyści

zdjęcie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM’’, którego gmina Rzgów jest członkiem, udzieliło pomocy 133 beneficjentom. Wśród wielu działań, na które otrzymaliśmy dofinansowanie Lokalnej Grupy Działania był piknik historyczny w Babichach z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Stowarzyszenie  ma na celu przedsięwzięcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Powstanie placu zabaw w Czyżeminku 34A przy świetlicy wiejskiej było również możliwe dzięki działalności gminy Rzgów w stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. Tą drogą Rzgów otrzymał  50,9 tysiąca złotych dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020, co stanowiło 63,63 procent kosztów tej inwestycji. Do 15 grudnia bieżącego roku z funduszu sołeckiego ma być zrealizowana w Czyżeminku budowa siłowni na świeżym powietrzu, stanowiąca z placem zabaw miejsce rekreacji mieszkańców.

W obecnej chwili w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania zostało ogłoszonych 22 naborów wniosków o przyznanie pomocy. We wszystkich naborach łącznie zostało złożonych 209 wniosków. Pomoc otrzymało 133 beneficjentów. Są to osoby/podmioty, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, a następnie przeszły pomyślnie kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

W ramach projektów grantowych obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, imprez promujących obszar, siłowni zewnętrznych / placów zabaw, przebudowy/ wyposażenia świetlic wiejskich, szlaki turystyczne, zabytki, warsztaty/ szkolenia/ wyjazdy studyjne pomoc otrzymało 73 beneficjentów  na łączną kwotę 1 miliona 587 tysięcy zł. W ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/ placów zabaw pomoc finansową otrzymało 21 beneficjentów na łączna kwotę 2 milionów 892 tysięcy złotych.

Z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej/ Rozwijania działalności gospodarczej pomoc uzyskało 38 beneficjentów na łączną kwotę 5 milionów 685 tysięcy zł. Jeden wniosek dotyczył działu: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. Kwota wsparcia ponad 318 tysięcy zł.

Inicjatorami założenia stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania byli mieszkańcy gmin Ujazd i Budziszewice. To od ich nazw powstał pierwszy człon nazwy naszej LGD  - „BUD-UJ”. W tym samym roku dołączyły jeszcze gminy Będków i Czarnocin. W następnych latach do LGD przystępowały kolejne jednostki samorządu terytorialnego: w 2010 r. gminy Moszczenica, Tuszyn oraz Grabica, w 2011 r. gminy Rzgów, Ksawerów, Pabianice, Wola Krzysztoporska, Bełchatów, Rozprza, Gorzkowice, Kamieńsk i Gomunice,  a także powiat piotrkowski. Ostatnim etapem rozrostu terytorialnego było przyjęcie do wspólnoty w 2012 r. gmin Łęki Szlacheckie, Ręczno, Masłowice, Kodrąb oraz Dobryszyce.

Uzyskana w procesie łączenia i rozwoju spójność terytorialna, a także ideowa pozwoliła stowarzyszeniu do dziś skutecznie działać „RAZEM”. Członkowie LGD „BUD-UJ RAZEM” reprezentują wszystkie sektory a więc sektor społeczny, gospodarczy i publiczny. Są wśród nich również mieszkańcy. Wszystkie działania naszego stowarzyszenia skupiają się na dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM”  a także ich aktywizacji i rozwoju.

źródło: http://www.buduj.eu/(WK)

Fot. Włodzimierz Kupisz
powrót