Ul. Kusocińskiego w Rzgowie asfaltowana - Gmina Rzgów

Ul. Kusocińskiego w Rzgowie asfaltowana

zdjęcie
We wtorek, 8 września 2020 r. wykonawca rozpoczął rozkładanie tzw. wiążącej warstwy asfaltu na odcinku ul. Kusocińskiego od ul. Wąwozowej do ul. Pabianickiej. Na to zostanie rozłożona wierzchnia, ścieralna warstwa asfaltu. To jedna z większych tegorocznych inwestycji drogowych w gminie Rzgów. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na łącznym odcinku od ul. Pabianickiej (drogi wojewódzkiej) do ulicy Letniskowej wraz z wykonaniem odwodnienia i oznakowania ruchu.
Przetarg wygrała firma z gminy Andrespol. Otrzyma za to wynagrodzenie w wysokości 1 miliona 58 tysięcy złotych. Długość modernizowanego odcinka to  488,1 m. Zakres robót obejmował m.in. naprawy nawierzchni bitumicznej jezdni, jak również rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi i wykonanie nowej.

Gotowe są pobocza, chodniki dla pieszych, wjazdy indywidualne do posesji. Wykonawca wybudował kanalizację deszczową, łączącą istniejący kanał deszczowy w ul. Kusocińskiego z odbiornikiem tj. istniejącym kanałem w ul Pabianickiej. Zlecenie obemowało również wykonanie studzienek ściekowych z przyłączami, które włączono do projektowanych oraz istniejących kanałów deszczowych w ulicy Kusocińskiego.

Do przebudowy zakwalifikowano istniejący odcinek kanalizacji  deszczowej w rejonie skrzyżowania z ul. Reja. Częściowo do likwidacji przeznaczono odcinek kanalizacji  od ul. Pabianickiej do ul. Wąwozowej po wschodniej stronie ulicy.

Zadanie obejmuje odmłodzenie żywopłotów poprzez podcięcie gałęzi.  Rów odpływowy na odcinku 172,7m został obudowany korytkami betonowymi prefabrykowanymi. Powierzchnia zieleńców wyniesie 655,6 metrów kwadratowych.

Włodzimierz Kupisz
powrót