ul. Polna - nowy projekt organizacji ruchu - Gmina Rzgów

ul. Polna - nowy projekt organizacji ruchu

zdjęcie
10.10.2019 r. (czwartek) o godzinie 16 00 w sali obrad Rady Miejskiej w Rzgowie - Plac 500-lecia 22 - odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ul. Polnej w Rzgowie dotyczące wprowadzenia stałej organizacji ruchu na tej ulicy.
Projekt zakłada wykonanie przewężenia jezdni w rejonach skrzyżowań - w miejscach, w których skrajnia była najwęższa oraz wyznaczenie miejsc parkingowych.
Powstałe przewężenia jak również "wyesowanie" jezdni będą stanowić element uspokojenia ruchu wymuszających na kierujących zmniejszenia prędkości - rozwiązanie to proponowane jest w celu nie stosowania progów zwalniających. .
Dalsze koncepcje do dyskusji - załączeniu projekt graficzny proponowanych zmian.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Załączniki artykułu

powrót