Ulgi dla seniorów - Gmina Rzgów

Ulgi dla seniorów

zdjęcie
Mieszkańcy gminy Rzgów, którzy złożą oświadczenie, że posiadają na terenie Łodzi „ośrodek interesów życiowych”, tj. centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ścisłe powiązania osobiste lub ekonomiczne)  mogą już korzystać z programu Miejska Karta Seniora w Łodzi. Specjalnie dla osób, które ukończyły 60 rok życia szereg łódzkich instytucji, przychodni rehabilitacyjnych, restauracji, ośrodków sportowo – rekreacyjnych i wypoczynkowych i wiele innych przygotowało liczne oferty, ulgi i zniżki.
- Cieszę, że Łódź myśli także o swoich sąsiadach – mówi Mateusz Kamiński, burmistrz  Rzgowa. – Takie inicjatywy są ważne z punktu widzenia działań socjalnych i społecznych, a także sprzyjają integracji regionu, co w efekcie może skutkować lepszą współpracą między miastami aglomeracji.
Od momentu uruchomienia programu Miejska Karta Seniora wydano już 25 tysięcy kart seniora upoważniających do otrzymania różnorakich zniżek. Taką kartę


otrzymać można bezpłatnie w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi: przy ul. Krzemienieckiej 2, ul. Zachodniej 46, al. Politechniki 32, al. Piłsudskiego 100 i ul. Inflanckiej 45, a także ul. Piotrkowskiej 153 i 110 (w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami).
Informacje o Miejskiej Karcie Seniora wraz z wykazem ofert partnerów Programu dostępne są na portalu dla seniorów:
www.seniorzy.uml.lodz.pl

Wniosek o wydanie MIEJSKIEJ KARTY SENIORA w załączeniu.

Tekst: Bogumił Makowski

Załączniki artykułu

powrót