Uzupełniający nabór wniosków do wymiany pieców - Gmina Rzgów

Uzupełniający nabór wniosków do wymiany pieców

zdjęcie
Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór uzupełniający wniosków od osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła.Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji proszone są o składanie wniosków w terminie od dnia 27 listopada 2018 r. do dnia 11 grudnia  2018 r. włącznie w godz. pracy UM w Rzgowie. Dofinansowywanie realizowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II.
Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie nr LVII/443/2018  z 10 sierpnia 2018 r Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zdania polegające na likwidacji starych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności.

Dofinansowaniem będą objęte koszty związane z wymianą źródeł ciepła poniesione od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą i osobą fizyczną do dnia 30.09.2019 r.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w dwóch egzemplarzach.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikami  Urzędu Miejskiego w Rzgowie:
- Markiem Derskim  - pok. nr 4
- Mariuszem Ruteckim – pok. nr 7 w godz.9-13

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Liczba miejsc ograniczona.

Fot. przykładowe/portal osiedleswierczewo.pl
powrót