W Babichach piknik historyczny - Gmina Rzgów

W Babichach piknik historyczny

zdjęcie
W sobotę, 10 listopada o godz. 11 w Babichach odbędzie się piknik historyczny, nawiązujący do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Warto pamiętać przy tej okazji, że w czasie I wojny światowej okolice Rzgowa stały się areną największej operacji taktycznej na froncie wschodnim, nazywanej „operacją łódzką”. Jak mówi burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński: „Warto przy okazji narodowego świętowania przybliżyć mieszkańcom gminy Rzgów, jak i całego obszaru Lokalnej Grupy Działania, historyczne aspekty I wojny światowej i promować miejsca z tym czasem związane”.
W trakcie  pikniku dla uczestników zapewnione liczne atrakcje, w tym m. in.: rekonstrukcja współczesnego pola bitwy Polskich Sił Zbrojnych, wystawa sprzętu wojskowego, pokazy pirotechniczne, przejażdżki samochodami terenowymi, wyścigowe taxi oraz kuchnia polowa.

W założeniu projektu realizacja pikniku przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, popularyzacji lokalnej kultury i wzmocni więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania. Projekt to także świetna promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania. Planowana  impreza będzie miała charakter ogólnodostępny.

Imprezą towarzyszącą będzie rajd samochodów o niskiej wartości czyli ‘Parszywa Wrak Race „Wyścig Niepodległości”’ – rajd rozpocznie się już od godziny 8:00.  Połączenie pikniku nawiązującego do historii oraz nowoczesnych formuły rajdów terenowych jest ciekawą formą rekreacji i połączeniem tradycji i nowoczesności.

Miron Ossowski
Fot. przykładowe ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi
***
Projekt pt. „Piknik z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości” jest realizowany przez gminę Rzgów w ramach zadania grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru„  (przedsięwzięcie nr 4/2018/G) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
powrót