W Grodzisku najdroższa inwestycja drogowa - Gmina Rzgów

W Grodzisku najdroższa inwestycja drogowa

zdjęcie
Trwa przebudowa drugiej części ulicy w Grodzisku od granicy administracyjnej Rzgowa w kierunku zmodernizowanego odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową. Największy postęp prac widoczny jest na chodnikach, zjazdach, a także gotowe są niektóre odcinki rowu odpływowego wyłożone prefabrykowanymi elementami betonowymi. Ulica jest okrawężnikowana od nowa. Obecnie, na tej gminnej drodze dopuszcza się jedynie wjazdy docelowe.
To będzie najdroższa do tej pory w tym roku inwestycja drogowa w gminie Rzgów za 1 milion 517 tysięcy złotych. Przetarg wygrał przedsiębiorca z Pabianic. Przypomnijmy – do zacietej rywalizacji stanęło 7 oferentów. Inwestycja będzie polegała na rozebraniu istniejącej jezdni szerokości 5,5 metra i wybudowaniu jej od nowa, obustronnie okrawężnikowanej z chodnikiem szerokości 1,5 metra z kostki betonowej szarej i czerwonej grubości 8 centymetrów.

Zakres inwestycji przewiduje wybudowanie zjazdów indywidualnych z posesji, co ma być połączone  z wymianą przepustów rurowych. Łączna powierzchnia chodników to 720 metrów kwadratowych. Pobocza z destruktu asfaltowego są od nowa profilowane i zagęszczane, a ich szerokość nie przekroczy 0,8 metra.

Przewidziane jest obustronne wyłożenie ścian rowów odpływowych elementami betonowymi. Wykonawca zobowiązał się do zasiania trawy na powierzchni 1200  m kw. Należy też zainstalować 100 mb poręczy ochronnych podwójnych o rozstawie co 2 metry. Umowa zobowiązuje wykonawcę do ukończenia przebudowy ulicy do końca lipca bieżącego roku.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót