Ważne dla ofiar przemocy - Gmina Rzgów

Ważne dla ofiar przemocy

zdjęcie
Podczas trwania epidemii koronawirusa w Polsce przemoc w rodzinie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zamknięta została w czterech ścianach. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ofiary przemocy wiedziały, jak w obecnej sytuacji mogą sobie radzić oraz gdzie i w jaki sposób prosić o pomoc. Dla osób pokrzywdzonych przemocą domową hasło #zostańwdomu ma niestety zupełnie inny wymiar niż ten powszechnie znany, kojarzony z bezpieczeństwem. Sytuacja osób pokrzywdzonych jest dzisiaj niezwykle trudna - izolacja sprawia bowiem, że są one zamknięte wraz ze swoim oprawcą.

Dlatego też Niebieska Linia IPZ prowadzi akcje #ZatrzymajEpidemiePrzemocy, w ramach której pragnie pokazać, że w sytuacji przemocy domowej zarówno osoby pokrzywdzone przemocą, jak i jej świadkowie, nie są sami.Przypominamy również że, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, aby wspierać ofiary przemocy domowej opracowało „Plan awaryjny”. Plan zawiera informacje o tym, jak i gdzie można uzyskać pomoc w czasie pandemii.

"Plan Awaryjny" - krok po kroku:
1. Obserwuj zachowania osoby agresywnej.
To ważne, żeby wiedzieć jakie zachowania zapowiadają najgorsze i kiedy sytuacja staje się niebezpieczna dla Ciebie, Twoich najbliższych, dzieci.
2. Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo.
Powiedz dzieciom, gdzie mogą szukać pomocy, naucz je numeru alarmowego, ustalcie gdzie znajduje się klucz do domu, upewnij się, że znają adres mieszkania, gdyby musiały wzywać służby.
3. Bezpieczne miejsce.
Zastanów się, gdzie w Twoim domu możesz znaleźć bezpieczne schronienie.
4. Bądź przygotowany/a do ucieczki.
Spakuj wszystko do podręcznej torby, trzymaj ją pod ręką, tak żeby w każdej chwili móc ją zabrać
5. W sytuacji zagrożenia.
W telefonie komórkowym numer alarmowy zaprogramuj tak, żebyś mogła/mógł wybrać go jednym klawiszem. Poza telefonem policji warto mieć także pod ręką numery telefonu pogotowia ratunkowego, bliskiej Ci osoby oraz numer telefonu do schroniska, gdzie możesz uzyskać pomoc
i wsparcie. Jeśli z interwencją przyjedzie policja, a się boisz o swoje życie i zdrowie, domagaj się, aby sprawca przemocy został zatrzymany na 48 godzin. Zyskasz w ten sposób czas, żeby znaleźć schronienie, uzyskać pomoc. Pamiętaj, że mimo stanu epidemii służby mają obowiązek niezwłocznie reagować na przypadki przemocy domowej!
6. Poznaj swoich sojuszników.
Rozmawiaj z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w twoim domu. Opracuj wspólnie z nimi strategię postępowania na wypadek, gdybyś potrzebował/a ich pomocy.

Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa Cię bić, grozić Ci, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać Twoich praw. Prawo jest po to, aby Cię chronić - zgłaszaj organom ścigania każdy akt przemocy i domagaj się ukarania sprawcy.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Pomocne numery telefonu:
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA" 800 12 00 02, numer czynny całą dobę;
• Centrum Praw Kobiet Telefon interwencyjny 600 070 717 czynny całą dobę;
• Pomoc prawna i psychologiczna (22) 621 35 37 czynny 10:00-16:00;
• Fundacja Feminoteka 888 88 33 88, pon- pt 8:00-20:00;
• Niebieska Linia IPZ 22 668 70 00 czynny codziennie 12:00 -18:00
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 116 111 czynny całą dobę.

Bezpłatne aplikacje mobilne (Apple Store i Google Play):
• AvonAlert   aplikacja Fundacji Feminoteka i Avon;
• Twoja komenda  aplikacja Policji Alarm112 aplikacja MSWiA;
• Twój parasol   aplikacja Policji.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf,
https://www.niebieskalinia.pl/

opracowała: Katarzyna Hendzlik, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie
Fot. przykładowe Dominik Lipiński PAP
powrót