Więcej miejsca dla aut interesantów - Gmina Rzgów

Więcej miejsca dla aut interesantów

Burmistrz Konrad Kobus zdecydował odciążyć miejsca parkingowe wokół Urzędu Miejskiego, aby więcej interesantów mogło postawić auto przed magistratem. Na działce gminnej przy ul. Grodziskiej - w sąsiedztwie kancelarii parafialnej - powstał utwardzony tłuczniem parking wyłącznie dla urzędników. 
Warstwa kruszywa ma grubość 20 centymetrów. Do utwardzenia posesji użyto go około 200 ton. Działka ma wymiary 28x17 metrów i może pomieścić jednocześnie około 35 samochodów osobowych.
Na całe przedsięwzięcie zarezerwowano wcześniej 40 tysięcy złotych, ale do wykorzystania pozostała jeszcze część kruszywa. Parking został udostępniony kilka dni temu. (włok)


Fot. Włodzimierz Kupisz
powrót