Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Kamińskiego - Gmina Rzgów

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Kamińskiego

zdjęcie
W dniu 24 czerwca podczas XXV sesji RM w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa - Mateusz Kamiński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu. Wcześniej otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pochwaliła burmistrza za zachowanie równowagi budżetowej oraz za celowe, gospodarne i oszczędne gospodarowanie finansami. W roku rekordowego ponad 100-milionowego budżetu i bardzo wysokiego wskaźnika inwestycji (prawie 50%), poziom zadłużenia został utrzymany w bezpiecznych dla finansów gminy granicach.
Absolutorium to procedura, w której każdego roku radni oceniają, czy wójt, burmistrz lub prezydent właściwie wykonali budżet poprzedniego roku. W środę na sesji RM w Rzgowie został jej poddany Burmistrz Rzgowa - Mateusz Kamiński. Natomiast wotum zaufania to nowość w samorządzie, wprowadzony po raz pierwszy w 2019 roku. Wcześniej głosowano jedynie za absolutorium. Teraz są dwa głosowania – jedno za wotum zaufania, gdzie Rada Miejska skupia się głównie na aspektach związanych z zarządzaniem gminą, drugie – absolutorium, które poprzedza raport o finansach gminy, a RM ocenia burmistrza pod kątem zrealizowania budżetu.
Najpierw burmistrzowi udzielono wotum zaufania, w którym 12 radnych było za, jeden głos wstrzymujący (Paweł Redzynia), nie głosowali Jarosław Świerczyński oraz Wiesław Gąsiorek. Tuż po głosowaniu radny Wiesław Gąsiorek złożył oświadczenie, że z przyczyn technicznych nie mógł wziąć udział w głosowaniu ale wnosi o uwzględnienie jego głosu za udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi. Natomiast absolutorium Mateuszowi Kamińskiemu udzieliło 13 radnych, a dwa głosy były wstrzymujące się (Jarosław Świerczyński oraz Paweł Redzynia).
Przewodniczący RM w Rzgowie Radosław Pełka, złożył Mateuszowi Kamińskiemu gratulacje z powodu uzyskania wotum zaufania oraz otrzymania absolutorium, a burmistrz podziękował najbliższym współpracownikom za ich wkład włożony w sukces gminy Rzgów. Przekazał również kwiaty skarbnikowi miasta - Annie Czarnockiej.
powrót