Wybudowano kanalizację na 15 ulicach - Gmina Rzgów

Wybudowano kanalizację na 15 ulicach

zdjęcie
Budowa nowej kanalizacji w Starowej Gorze, ta jedna z trzech największych inwestycji dekady w gminie Rzgów. Ta inwestycja jest już mocno zaawansowana. Użytkownicy podłączają domy do kanalizacji w ul. Warzywnej. W środę, 21 listopada odbyły się próby podciśnieniowe m. in. na ul. Kuchennej, Szklarniowej, Kasztanowej, 22 listopada próby podciśnieniowe objęły ul. Tunelową.
Prace budowlane kanalizacyjne zakończyły się na ulicach: Stropowej, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Zygmunta III Wazy, Podłogowej, Klonowej, Modrzewiowej, Szerokiej i Zagłoby. Łącznie mamy więc 15 ulic, gdzie wykonawcy zakończyli roboty ziemno-instalacyjne.  Próba ciśnieniowa jest wykonywana przy użyciu kilkudziesięciu litrów wody. Jej pozytywny wynik - jeszcze niczego nie przesądza. Potrzebne jest bowiem  administracyjne pozwolenie na użytkowanie kanalizacji. Dopiero wtedy nieczystości mogą popłynąć z domów do kanału w ulicy, a dalej do oczyszczalni ścieków.

Aby mieszkańcy mieszkańcy mogli podłączyć się do sieci kanalizacyjnej, muszą wystąpić z wnioskiem i uzyskać warunki techniczne dla indywidualnego przyłącza z Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie. Dopiero na ich podstawie muszą we własnym zakresie wykonać instalację kanalizacyjną, oczywiście pod nadzorem Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Na koniec trzeba podpisać umowę z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji i przygotować się do regularnych opłat za odprowadzanie ścieków.

Zakończenie budowy kanalizacji przewidziano na koniec września 2019 r.  Projekt zakłada budowę 14,1 km sieci kanalizacji podciśnieniowej w 23 ulicach w Starowej Górze i Starej Gadce oraz podłączenie co najmniej 1700 osób do kanalizacji. Gmina Rzgów buduje kanalizację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem  Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, którego członkiem jesteśmy od chwili jego założenia, czyli od grudnia 2014 r.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w kwietniu 2017 r.,  przyznane zostało dofinansowanie w kwocie ponad 9,3 mln. zł. Całość kosztów realizacji projektu - zgodnie z kosztorysem inwestorskim - wyniesie ponad 18 mln zł.  Inspektorem nadzoru inwestycji w imieniu gminy jest  Piotr Mielczarek (Firma Technologie Bezwykopowe z Kalisza przy ul. Słowiańskiej 49b), który nadzoruje prace instalacyjno – budowlane.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rzgów. W ramach projektu przewidziano także koszty nieinwestycyjne: działania informacyjno – promocyjne, przygotowanie dokumentacji projektowej, a także nadzór inwestorski. Z powstającej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, skorzystają mieszkańcy, zakłady usługowe i przedsiębiorcy.

Realizacja projektu oznacza obniżenie zanieczyszczenia środowiska w gminie Rzgów, ograniczenie smrodu towarzyszącego opróżnianiu szamb i poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Ostateczne rozliczenie całego projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zaplanowano do końca 2019 r.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Na zdj. Na ul. Kuchennej w Starowej Górze już przeprowadzono próbę podciśnieniową nowej kanalizacji
powrót