Wygodniej niepełnosprawnym - Gmina Rzgów

Wygodniej niepełnosprawnym

zdjęcie
W tym roku pojawiły się na ulicach Rzgowa kolejne nowe miejsca do parkowania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o to, by te osoby miały łatwiejszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Jeśli tylko zaistnieją warunki, to w przyszłości mogą pojawić się kolejne takie miejsca. Nie są to jedyne rzgowskie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Urząd Miejski w Rzgowie stara się dbać o przestrzeń miejską tak, aby była ona jak najbardziej dostępna dla osób n. Z tego też względu na parkingach zostały wyznaczone miejsca, gdzie niepełnosprawni mogą wygodnie zaparkować auto. Dla zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej wybudowane są do nich specjalne podjazdy umożliwiające wygodne dostanie się do takich miejsc. Podjazdy są zarówno przed Urzędem Miejskim w Rzgowie, halą GOSTiR, ale także w 3 szkołach na terenie gminy. I wprawdzie nie ma w nich oddziałów integracyjnych, to gmina finansuje zatrudnionych w nich nauczycieli wspomagających na lekcjach uczniów niepełnosprawnych oraz opłaca rozmaite zajęcia rehabilitacyjne i dofinansowuje obozy rehabilitacyjne.  Dla łatwiejszego dotarcia dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych Urząd Miejski w Rzgowie zorganizował dla trojga niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy bezpłatny transport do placówek w Łodzi oraz zwraca kilkunastu rodzicom takich dzieci koszty przewozu do szkół.
Urząd Miejski w Rzgowie współpracuje także ze Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Ksawerowie, w którym przebywają niepełnosprawni dorośli zamieszkali w gminie Rzgów, a z inicjatywy burmistrza Rzgowa przy współpracy z władzami Ksawerowa i kierownictwem SDS w hali sportowej GOSTiR odbyło się integracyjne spotkanie dla osób niepełnosprawnych z tego ośrodka i ich rodzin, a podczas tego spotkania występowali artyści z ZPiT „Rzgowianie”.
Również w samym Rzgowie przygotowana jest oferta dla osób niepełnosprawnych: Urząd Miejski finansuje pobyt niepełnosprawnych i starszych kobiet w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek.
powrót