Z Funduszu Ochrony Środowiska na OSP - Gmina Rzgów

Z Funduszu Ochrony Środowiska na OSP

zdjęcie
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku, Kalinie, Rzgowie, Bronisinie Dworskim i Prawdzie otrzymały dotację od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacje w wysokości łącznej 153 tysiące 775 złotych dla naszych jednostek zostały przyznane w ramach programu „Doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska - II edycja”.
Zasadą było, że do 20 procent  zgłoszonych potrzeb stanowił wkład własny. Jak poinformował Miron Ossowski z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, w przypadku OSP w gminie Rzgów chodziło o kwotę 39 tysięcy 605 złotych. Ten wkład własny będzie pokryty z budżetu gminy. Dotacje są przeznaczone na zakup m. in. strażackich ubrań specjalistycznych, motopomp, aparatów powietrznych z wyposażeniem, pompy pływajacej, węży ssawnych i tłocznych.

Nabór w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był prowadzony od 1 stycznia 2020 i już w ciągu 2 godzin liczba wniosków wyczerpała środki przewidziane w budżecie programu. Zgodnie zasadami o zakwalifikowaniu się do programu decydowała kolejność wpływu wniosku. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu dotacji 108 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego na łączną kwotę 3 milionów złotych.

Włodzimierz Kupisz
Fot. przykładowe/Włodzimierz Kupisz
Na zdj. OSP Kalino/

powrót