Z pytaniem do RIO

zdjęcie
Stowarzyszenie „A1 – budowa ekranów akustycznych” chce, aby Gmina Rzgów dofinansowała przeprowadzenie badań poziomu hałasu przy autostradzie A1. Gmina deklaruje chęć pomocy, ale aby to się stało władze Rzgowa muszą mieć pewność, że takie dofinansowanie jest zgodne z przepisami. Pierwsza opinia w tej sprawie mówi, że ono jest niemożliwe, ale Burmistrz Rzgowa nie poddaje się i o możliwość finansowego wsparcia tego stowarzyszenia zapyta Regionalną Izbę Obrachunkową.
Stowarzyszenie walczy z, jego zdaniem, nadmiernym hałasem na odcinku autostrady A1 między Tuszynem a Strykowem. Sposobem na jego zmniejszenie może być budowa ekranów akustycznych wzdłuż odcinka, który oddano do użytku w lipcu ubiegłego roku. Wówczas mieszkańcy – członkowie Stowarzyszenia złożyli GDDKiA zaczęli składać skargi na hałas docierający do ich domostw. Na skutek tych działań GDDKiA zleciła przeprowadzenie badań poziomu hałasu, które najpierw wykonał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, a następnie, na zlecenie GDDKiA wykonawca drogi w 45 punktach, co do których było najwięcej zgłoszeń. Przekroczenie norm hałasu pochodzącego z autostrady wykryto w 8 punktach. Wykonawca drogi doszczelnił więc miejsca pod ekranami i wyprofilował skarpy, ale jeden punkt, na ulicy Sołeckiej wciąż jest kontrowersyjny. Natomiast o budowie ekranów akustycznych nie ma mowy. Także i z tego względu, że w tym samym czasie bardzo mocno zliberalizowano ustawę, która mówiła o normach hałasu.
Tymczasem na przełomie 2017/18 roku GDDKiA przekaże dokumentację do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która przeprowadzi analizę powykonawczą wybudowanej autostrady. Może to trwać nawet półtora roku. Jeśli zaś znów gdzieś zostaną wykryte przekroczenia norm hałasu, to wykonawca zostanie wezwany do wykonania poprawek. W przypadku odmowy, to prace wykona GDDKiA i będzie wówczas domagać się zwrotu pieniędzy za poniesione nakłady.
Mimo tych działań, stowarzyszenie „A1 – budowa ekranów akustycznych” chce zebrać fundusze na pomiary hałasu, aby było łatwo sprawdzić czy jego poziom jest rzeczywiście w normie. Jeśli Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniuje, że przekazanie przez gminę pieniędzy na wsparcie działań stowarzyszenia będzie możliwe, to władze Rzgowa wystąpią do Rady Miejskiej, aby z budżetu wygospodarować potrzebną kwotę.
powrót