Załóż żłobek - szczegóły na spotkaniu 19 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „ Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ”.
Spotkanie odbędzie się 19 czerwca w godz. 11:00 - 14:00 (rejestracja od 10:45) - sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro. Najważniejsze punkty spotkania to omówienie dokumentacji konkursowej, źródeł informacji o funduszach europejskich, omówienie błędów najczęściej popełnianych podczas występowanie z wnioskami o dofinansowanie.  Na spotkaniu przewidziano również konsultacje indywidualne.

Więcej szczegółów na stronach:
www.rpo.lodzkie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Dorota Tomczak – Dratkiewicz
Inspektor ds. Informacji o Funduszach Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul.Tuwima 22/26,  90-022 Łódź

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny
tel. 46 874 31 54, 46 816 68 17
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
LPIBrzeziny@lodzkie.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00
powrót