Zawieszenie zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej w Guzewie - Gmina Rzgów

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej w Guzewie

zdjęcie
Urząd Miejski w Rzgowie informuje, że na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), w odpowiedzi na wniosek  Dyrektora Skoły Podstawowej w Guzewie z dnia 20 października 2020 r., pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, wyraził zgodę na zawieszenie zajęć stacionarnych w Szkole Podstawowej w Guzewie od dnia 21 października do dnia 26 października 2020 r. dla wszystkich oddziałów szkolnych, w tym oddziału zerowego, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów.
powrót