Zgoda buduje - Gmina Rzgów

Zgoda buduje

zdjęcie
W środę, 21 listopada odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Rzgowie. Izabela Szymczak, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła Mateuszowi Kamińskiemu zaświadczenie o objęciu mandatu burmistrza oraz 15 osobom zaświadczenia o wyborze na radnych. W czwartej godzinie posiedzenia Radosław Pełka został jednomyślnie wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej VIII kadencji. Na jego zastępców rajcy gminy wybrali Zbigniewa Cisowskiego i Marka Bartoszewskiego.

Sesję inauguracyjną poprowadzili: najmłodsza radna Ewa Tyll oraz najstarszy radny na posiedzeniu Wiesław Gąsiorek. Na uroczyste, formalne zamknięcie wyborów przybyło wielu gości szczebla powiatowego: komendant policji powiatu łódzkiego wschodniego, komendant Państwowej Straży Pożarnej, radne, dyrektorzy szkół z gminy Rzgów, dyrektorzy instytucji i kierownicy jednostek samorządowych, proboszcz parafilii rzymskokatolickiej w Rzgowie, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, a także sołtysi.

Po objęciu mandatu burmistrza – Mateusz Kamiński  w krótkim wystąpieniu powiedział, że kierowanie jedną z najlepszych gmin województwa łódzkiego codziennie dodaje mu siły. Podziękował za zaufanie, jakim go obdarzyło blisko trzy tysiące wyborców. W rozpoczętej kadencji skupi się na dalszym rozwoju gminy Rzgów, budowaniu jej prestiżu i dokończeniu strategicznych inwestycji. Przyznał, że nie zamierza wprowadzać zmian personalnych w ścisłym kierownictwie. Zarówno on, jak i zastępca burmistrza Małgorzata Rózga dostali mnóstwo kwiatów od pracowników i delegacji. 

Radni przed wyborem przewodniczącego i jego dwóch zastępców powołali komisję skrutacyjną w składzie: Rafał Kluczyński (przewodniczący), Stanisław Zaborowski i Przemysław Szczech. Zgłoszono jednego kandydata na fotel przewodniczącego – Radosława Pełkę, wiceprzewodniczącego RM VII kadencji. Radny Marek Bartoszewski zabrał głos tylko po to, żeby ogłosić, że to koniec listy kandydatów. I R. Pełka przeszedł jednogłośnie – sam oddał nieważny głos, żeby nie głosować na siebie.

Przewodniczący Radosław Pełka powiedział, że będzie takim przewodniczącym, który łączy a nie dzieli. Dla niego ważny jest rozwój gminy, a nie spory VII kadencji. Nie chce do nich wracać. To, że jednym z pierwszych gratulujących mu radnych był Jarosław Świerczyński, może być dobrym prognostykiem na przyszłość. Wiadomo nie od dzisiaj, że zgoda buduje.

Czterej kandydaci walczyli o fotele wiceprzewodniczących: Zbigniew Waprzko, Zbigniew Cisowski (wiceprzewodniczący RM minionej kadencji), Marek Bartoszewski (szef RM cztery lata temu) i Jan Spałka. W I turze głosowania wygrał Zbigniew Cisowski, a dopiero III tura rozstrzygnęła o wygranej Marka Bartoszewskiego. Kiedy nowy wiceprzewodniczący zajął miejsce za stołem prezydialnym, zauważył, że w dawnych czasach przyzwyczaił się do środkowego fotela...

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Oto, treść wystąpienia burmistrza Mateuszu Kamińskiego po zaprzysiężeniu:

Szanowni Państwo Radni,
Szanowni Sołtysi,
Dostojni Goście,
Drodzy Mieszkańcy gminy Rzgów

Miesiąc temu, największa w historii naszej gminy liczba wyborców, zdecydowała o tym, że dzisiaj staję przed Państwem w dwóch rolach – dotychczasowego burmistrza i burmistrza elekta. To wielki zaszczyt być burmistrzem gminy Rzgów, jednej z najlepiej rozwijających się w województwie łódzkim i osiągającej sukcesy w kraju, a jeszcze większy, gdy wybór na tę funkcję jest poparty decyzją prawie 3000 mieszkańców. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy ponownie opowiedzieli za moją kandydaturą. Dziękuję członkom mojego komitetu wyborczego „Dla Was”, wolontariuszom, moim współpracownikom z urzędu miejskiego oraz wszystkim osobom, które wspierały nas w kampanii wyborczej. Wierzę, że nie tylko propozycje przedstawione w kampanii wyborczej sprawiły, iż tyle osób nam zaufało.

Przez ostatnie 2 lata opowiedziałem się wyraźnie za spokojną, systematyczną pracą na rzecz tworzenia lepszej jakości życia w naszej gminie Rzgów. Mam pomysł na dalszy rozwój i budowanie prestiżu naszej gminy przez kolejne 5 lat. Chciałbym również dokończyć zainicjowane przez ostatnie dwa lata projekty.

Jak podkreślałem podczas wyborów, gmina Rzgów to moja pasja, której obecnie poświęcam niemal sto procent swojego czasu. I mam takie poczucie, że codziennie mam jeszcze więcej siły, by tworzyć gminę, która się rozwija, jest przyjazna i z sukcesami stawia czoło współczesnym wyzwaniom. Ufam, że moje propozycje zmierzają w oczekiwanym przez Państwa kierunku.

Dlatego będę dalej zabiegać o rozwój gminy Rzgów i wszystkich Państwa zachęcam, abyście pracowali ze mną, niezależnie od poglądów politycznych. Codzienne wsparcie, dobre pomysły, inspirujące podpowiedzi bardzo się przydadzą. Gmina Rzgów jest naszym wspólnym domem i naszym wspólnym dobrem. Dbajmy o nią zgodnie i razem.

W przyszłości mam zamiar dokończyć duże projekty, które są w trakcie realizacji. Zgodnie z moim pierwotnym zamysłem, nadal chcę z szacunkiem dla tradycji, ale nowocześnie i harmonijnie rozwijać gminę, w której mieszkam od dzieciństwa. Bo dla zrównoważonego rozwoju równie ważne są wszystkie sfery życia mieszkańców - bezpieczeństwo, gospodarka, inwestycje, oświata, kultura, sport, rekreacja, przestrzeń, środowisko, jak i wizerunek gminy, którego nie powinniśmy psuć lecz pielęgnować. Wiele w tych dziedzinach udało się już zrobić, wiele pozostało do zrobienia. Mieszkańcy wybierając nas wyrazili nadzieję na rozwiązanie konkretnych problemów, realizację konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic.

Myślę, że te założenia są wspólne i jestem przekonany, razem zdołamy je urzeczywistnić. Dziś bardzo uroczysty dzień, rozpoczyna się kolejna kadencja Rady Miejskiej i burmistrza. Od jutra zapraszam do bieżącej pracy w spokojnej i zgodnej atmosferze. Przed nami sporo do zrobienia. Wierzę, że Państwo radni VIII kadencji swoją wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i zaangażowaniem zechcą mi pomóc w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć dla tworzenia Gminy Rzgów z najlepszą jakością życia.  Twórzmy razem gminę Rzgów, z której będziemy dumni, którą będziemy się szczycić i którą będziemy kochać.   

Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnie udowodnimy, że samorządność jest ważnym i pięknym elementem polskiej rzeczywistości w świętującej właśnie 100-lecie niepodległości Ojczyźnie.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót