Życzenia i gratulacje dla sołtysów - Gmina Rzgów

Życzenia i gratulacje dla sołtysów

zdjęcie
Anna Wydra, sołtys z sołectwa Guzew-Babichy reprezentowała sołtysów z Gminy Rzgów na uroczystościach z okazji Wojewódzkiego Dnia Sołtysa, które odbyły się 11 marca w Teatrze Wielkim w Łodzi.
W wojewódzkich uroczystościach Dnia Sołtysa, reprezentacji gminnych sołtysów, to:  Jan Spałka, sołtys Prawdy; Zofia Gruszka, sołtys ze Starej Gadki; Anna Wielgosz, sołtys w Starowej Górze i Zdzisław Wróblewski, sołtys Grodziska-Konstantyny. Rzgowskiej delegacji towarzyszył burmistrz Mateusz Kamiński. Sołtys Anna Wydra reprezentująca grupę czternastu sołtysów w gminie odebrała w ich imieniu okolicznościowe odznaki oraz życzenia i gratulacje,
Warto pamiętać, zaangażowanie współczesnych sołtysów w sprawy lokalnych społeczności sprawia, że tereny się rozwijają, ale tradycje tej funkcji sięgają już średniowiecza. Wówczas sołtysi byli swego rodzaju łącznikiem między mieszkańcami a władzą feudalną i pełnili wobec niej funkcję służebną. Dziś sołtysi, których w całej Polsce jest około 40 tysięcy są partnerami burmistrzów i wójtów wspólnie działającymi na rzecz rozwoju.
powrót