SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z PRACAMI NAD TWORZENIEM „STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2017 - 2027” ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O WZIĘCIE UDZIAŁU W BADANIU ANKIETOWYM, KTÓREGO NADRZĘDNYM CELEM JEST ZEBRANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KLUCZOWYCH DZIAŁAŃ I INICJATYW SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEMU GMINY ORAZ POPRAWIE WARUNKÓW ŻYCIA JEJ MIESZKAŃCÓW. WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA ZAJMIE PAŃSTWU TYLKO 10-15 MINUT. ANKIETY WYDRUKOWANE PROSIMY SKŁADAĆ DO UM W RZGOWIE (W SEKRETARIACIE), ZAŚ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES STRATEGIELARR@GMAIL.COM DO DNIA 21.04.2017 R.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC I POŚWIĘCONY CZAS.

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
 

W dniu 31 marca o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie (sala obrad Rady Miejskiej), odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych inaugurujące rozpoczęcie prac nad Aktualizacją Strategi Gminy Rzgów na lata 2017-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Strategia rozwoju gminy to plan długofalowego działania  Rady Miejskiej oraz wszystkich, którym na sercu leży lepsze jutro gminy, wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmieniającego się otoczenia i działań innych podmiotów. Najważniejsze jest jednak, że Strategia tworzy platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, głównych aktorów życia publicznego (mieszkańców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy) w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom.
 

ANKIETA