Inspektor Ochrony Danych - Gmina Rzgów

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Aneta Fijałkowska - Kozerska
e-mail: odo@rzgow.pl

Informacja dotycząca Twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakładce - Ochrona Danych Osobowych lub bezpośrednio w linku: informacja.