Interpelacje radnych - Gmina Rzgów

INTERPELACJE RADNYCH
(pełna treść na BIP UM w Rzgowie - kliknij)Rok 2015
 

1. Interpelacja z 17 marca 2015 r. radnego i mieszkańców Starowej Góry o poruszenie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - sprawy budowy pasa skrętu na skrzyżowaniu ul. Szerokiej z drogą krajową
Otwórz załącznik: Skret w Starowej Gorze

2. Interpelacja z 18 marca 2015 r. w sprawie niewykupienia przez gminę działki w Kalinie
załącznik: Niewykupienie dzialki w Kalinie

3. Interpelacja z 25 marca 2015 r. w sprawie pośrednictwa w rozmowach z prezydentem Łodzi na temat wydłużenia o 5 przystanków linii autobusowej 70B z krańcówką w Rzgowie na ul. Tuszyńskiej przy ul. Rzemieślniczej
załącznik: Wydluzenie linii 70B

4. Interpelacja z 25 marca 2015 r. w sprawie, na jaki czas zostały podpisane dzierżawy działek przy ul. Literackiej w Rzgowie i ile pieniędzy wpłynie z tego tytułu?
załącznik: Dzierzawy przy ul. Literackiej

5. Interpelacja 
z 25 marca 2015 r. w związku z podziałem na obwody głosowania: istnieje potrzeba określenia właścicieli dzialek pod ul.  Buczka
załącznik: Kto wlascielem dzialek pod ul. Buczka?


6. Interpelacja z 26 marca 2015 r. w sprawie odtworzenia przystanku przy ul. Broniewskiego w Łodzi
załącznik: Odtworzenie przystanku Broniewskiego

7. Interpelacja z 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wyjaśnienia własności prawnej działek w ul. Nowej w Gospodarzu
załącznik: Wlasnosc dzialek w ul. Nowej w Gospodarzu

8. Interpelacja radnych z 14 kwietnia 2015 r. w sprawie prognozowanych przychodów Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
Otwórz poniżej załącznik: W sprawie wplywow GPZ


9. Interpelacja radnych z 5 maja 2015 r. w sprawie ewentualnego podłączenia poprzez trójnik do wodociągu Zalew Sulejowski - Łódź w rejonie ul. Wschodniej w Rzgowie, a także kosztów wyprodukowania wody w GZWiK i oczyszczania ścieków 
załącznik: W sprawie podlaczenia przez trojnik do wodociagu

10. Interpelacja radnej z 5 maja 2015 r. w sprawie uchwały ustalającej stawkę za wodę. Odpowiedź burmistrza - jak na interpelację powyżej.
załącznik: Kto ustalil stawke za wode?

11. Interpelacja radnych z 17 sierpnia 2015 r. ws. utworzenia w Gminnej Przychodni Zdrowia etatu rejestratorki - prac. administracyjnego dla usprawnienia zamawiania wizyt lekarskich

załącznik: W sprawie etatu rejestratorki w GPZ


12. Interpelacja z 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatrudnienia członka rodziny w GPZ
załącznik: Zatrudnienie czlonka rodziny w GPZ

13. Interpelacja radnego z 20 listopada 2015 r. w sprawie zakresu działalności oraz wynagrodzenia doradcy burmistrza
załącznik: Zakres dzialalnosci doradcy burmistrza


Rok 2016

1. Interpelacja radnego Marka Bartoszewskiego z 22 stycznia 2016 r. w sprawie uregulowania stanu prawnego własności działek ul. Glinianej i dokończenia kumunalizacji tzw. Traktu Napoleońskiego
załącznik: M.Bartoszewskiego
2. Interpelacja radnej Ewy Fryczki w sprawie opracowania zmiany "Studium...
Treść interpelacji wraz z odpowiedzią
3. Interpelacja radnej Grażyny Gałkiewicz w sprawie "organizacji spotkań z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy"
Treść interpelacji wraz z odpowiedzią
4. Interpelacja radnej Grażyny Gałkiewicz w sprawie organizacji spotkań w sprawie promocji Gminy
Treść interpelacji wraz z odpowiedzią


Rok 2017

1. Interpelacja radnego Rafała Kluczyńskiego w sprawie funkcjonowania miesięcznika "Rzgów Nasza Gmina"
Treść interpelacji i odpowiedź

2.Grażyna Gałkiewicz   ws. niekorzystnych zmian w komunikacji autobusów z Łodzią
3.Grażyna Gałkiewicz ws. fatalnego stanu ul. Tuszyńskiej

4. Jan Michalak
program dla przedsiębiorców

odpowiedź

5. Jarosław Swierczyński
dot zwiększenia dochodów gminy i pozyskania nowych inwestorów

odpowiedź

6. Radosław Pełka
dot blokowania ul. Szkolnej w Rzgowie

7. Marek Marchewczyński
ws. niepotrzebnego wydatkowania pieniędzy gminnych na ogłoszenia w komercyjnych gazetach

odpowiedź na interpelację


Interpelacje radnych rok 2018

1. Jan Michalak
dot kotłowni przy ul. Nasiennej w Rzgowie