Informacje - Gmina Rzgów
Konkurs na udział w projekcie promocyjnym "Zabierz Stasia na wyprawę"
Informacja o Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
Pan Adama Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Pan
Zbigniewa Rau – Wojewoda Łódzki, ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone NARODOWEMU CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.
Ogłoszenie
Burmistrza Rzgowa
o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich oraz świetlic wiejskich w budynkach remiz strażackich stanowiących własność Gminy Rzgów.