W związku z pracami nad tworzeniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu tylko 10-15 minut. Ankiety można wysyłać na adres mailowy mgorska@rzgow.pl bądź dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie pok.11 w terminie do 09 czerwca 2017r. W najbliższych dniach ankiety będą dostępne również u Sołtysów i Radnych Rady Miejskiej.


Ankieta dla mieszkańców

Link do ankiety dla przedsiębiorców: https://goo.gl/forms/u80zqKvTbWlRUuYd2