Urząd - Gmina Rzgów

Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
Czynny w dni powszednie w godz.7-15
we wtorki w godz. 9-17
Centr. tel. (42) 214 12 10
e-mail: sekretariat@rzgow.pl

Biuro Rady Miejskiej
I piętro, pok. 37
Tel. (42) 214 13 06

Stanowisko ds. oświaty
I piętro, pok. 30
Tel. (42) 214 12 10 wewn. 126

Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 31
Tel. (42) 214 11 30

Stanowisko ds. służby zdrowia i spraw społecznych
I piętro, pok. 34
Tel. (42) 214 11 11

Stanowisko ds. rolnych
Parter, pok. 1
Tel. (42) 214 12 09

Starostwo Powiatowe - ewidencja gruntów
Parter, pok. 3
Tel. (42) 211 61 80

Referat Inwestycji
Parter, pok. 4
Tel. (42) 214 11 09

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
Parter, pok. 5
Tel. (42) 214 11 42

Starostwo Powiatowe - pozwolenia na budowę
Parter, pok. 5
Tel. (42) 211 61 80

Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji, stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Parter, pok. 9
Tel. (42) 214 14 84

Referat Gospodarki Komunalnej
Parter, pok. 11
Tel. (42) 214 12 33

Stanowisko ds. działalności gospodarczej
Parter, pok. 12
Tel. (42) 214 12 10 wewn. 108

Kasa
Parter, pok. 13
Księgowość
I piętro, pok. 28
Tel. (42) 227 82 00

Referat Ogólny
I piętro, pok. 33
Tel. (42) 227 82 12