Inwestycje dotowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2010-2015

Flagową inwestycją, współfinansowaną w 39,5 proc. ze środków unijnych była Hala Sportowa w Rzgowie. Oddano ją uroczyście do użytku 23 marca 2012 r. Kosztowała 14,5 mln złNa zdj. Nowoczesna bryła architektoniczna Hali Sportowej w Rzgowie - wizytówka miasta i gminy

* Budowa w 2010 r. zespołu boisk Orlik w ramach programu krajowego, budżet inwestycji 1,2 mln zł
* Rozbudowa w 2010 r. parku miejskiego im. Adama Mickiewicza w Rzgowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżet 450 tys. zł
* W latach 2011- 2014 wykorzystano środki unijne w ramach projektu: „Lepsza szkoła - większe możliwości”, budżet całości 140 tys. zł
* W latach 2012 – 2013 w ramach PROW zmodernizowano teren i świetlicę w Czyżeminku, budżet 75 tys. zł
* W latach 2012 – 2013 w ramach PROW powstały place zabaw w Kalinie i Gospodarzu, budżet 65 tys. zł
* W latach 2012-2013 zbudowano przy udziale PROW chodnik i ścieżkę rowerową w ul. Czartoryskiego w Gadce Starej, inwestycja łącznej wartości 655 tys. zł
* W 2012 r. zorganizowano z pomocą PROW „Święto Rzgowa”, impreza kosztowała 24 tys. zł
* W 2012 r. w ramach PROW zorganizowano„Dni Rzgowa”, budżet 23 tys. zł
* W 2012 r. Miejska Orkiestra  otrzymała instrumenty za 15 tys. zł, współfinansowane w ramach PROW - „Małe projekty”

Na zdj. Orkiestra Dęta na uroczystości w Starowej Górze

* W  2012 r. Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” otrzymał stroje ludowe za 6, 5 tys. zł, przy wsparciu PROW - „Małe projekty”
* W 2012 r. zorganizowano 10-lecie chóru „Camerata” za 12,5 tys. zł; współfinansowanie PROW -  „Małe projekty”
* W 2013 r. zorganizowano „Piknik Ekologiczny  - Święto Rzgowa” za 25 tys. zł; współfinansowanie PROW - „Małe projekty”
* W 2014 r. urządzono „Piknik Ekologiczny Huta Wiskicka”, za 14 tys. zł; przy współudziale PROW - „Małe projekty”
* W 2014 r. Koło Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane” otrzymało na zakup materiałów 7 tys. zł; przy wsparciu PROW -  „Małe projekty”

Na zdj. W Hali Sportowej wystawa prac Koła Rękodzieła Artystycznego "Zasupłane", które uzyskało pomoc unijną w ramach "Małych Projektów" 

* W 2014 r.  zakupiono za 40 tys. zł gadżety promocyjne gminy Rzgów; współfinansowanie w ramach PROW - „Małe projekty”
* W 2014 r. powstał za 25 tys. zł plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzewie; współfinansowanie przez PROW -  „Małe projekty”
* W 2014, wydano za 20 tys. zł mapy i folder, promujące walory gminy Rzgów; wydawnictwa współfinansowane przez PROW -„Małe projekty”
* W latach 2014 /2015 wydano za 20 tys. zł „Przewodnik turystyczny Rzgów - Trzy Kolory”, współfinansowany przez PROW - "Małe projekty"
* W 2014 r. stworzono wizytówkę wjazdową miasta Rzgowa poprzez renowację kładki dla pieszych (remont z montażem oświetlenia) oraz zamieszczenie materiałów informacyjnych (herb, tablice informacyjne, mapy sytuacyjne). Inwestycja wartości 350 tys. zł współfinansowana przez PROW - „Odnowa i rozwój wsi"
Na zdj. Iluminacja kładki dla pieszych

* W 2014 r. zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. "Aktywny Rzgów", sprzyjające aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Impreza kosztująca 19,35 tys. zł była współfinansowana w ramach PROW - „Małe projekty”
* W 2014 r. powstał plac zabaw w Rzgowie” za 79 tys. zł, przy  wsparciu PROW - „Małe projekty”
* W 2014 r. kosztem 25 tys. zł doposażono plac zabaw w Guzewie, współfinansowany w ramach PROW - „Małe projekty”
* W latach  2014/2015 strażnica OSP w Rzgowie otrzymała wyposażenie zaplecza kuchennego, co ma sprzyjać aktywizacji oraz integracji społeczności lokalnej i przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych. Zakupy wartości 35 tys. zł współfinansował  PROW - „Małe projekty”
* W latach 2014/15, wyremontowano za 79 tys. zł budynek OSP w Kalinie, co było możliwe z pomocą PROW - „Małe projekty”
* W  2015 r. oddziały przedszkolne otrzymały 100 tys. zł, z których część pochodziła z funduszu unijnego na zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej