Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17, w ramach Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"
Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17, w ramach Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"