Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17, w ramach Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT" - Gmina Rzgów

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17, w ramach Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17, w ramach Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 ogłoszonego 31 maja br.

Dane dotyczące spotkania

miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
sala konferencyjna w budynku A
termin: 20 czerwca 2017 r., od godz. 10:30
rejestracja w godz. 10:00 - 10:30

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/spotkanie-informacyjne-na-rozwoj-placowek

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdujących się na stronie

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
powrót