Informacje unijne - Gmina Rzgów
Program Interreg Europa Środkowa daje możliwość współfinansowania działań takich jak: innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, powiązania transportowe.