Projekt „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
wartość ogólna zadania; 1363449,65 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  pożyczka 1.175.090,00 złUtworzenie ekopracowni w: Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie i Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasza Eko - pracownia". Dofinansowanie obu zadań w kwocie razem 66 460 zł. Koszt całkowity  obu zadań: 89121,80 zł
www.zainwestujwekologie.pl

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzgowie przy ul. Krzywej, inwestycja wartości około 1,2 mln zł., która została zakończona do końca maja 2016 r. Gmina wystapiła do WFOŚiGW w Łodzi o pożyczkę w części umarzalną w wysokości ponad połowy kosztów remontu.
Przebudowa hydroforni przy ul. Krzywej w Rzgowie zrealizowana została z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


W 2014 r. powstał podjazd dla niepełnosprawnych do części apteczno-rehabilitacyjnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie; inwestycja wartości 32 tys. zł była współfinansowana w 50 proc. przez Rejonowe Centrum Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Pieniądze pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


W latach 2014/2015 przeprowadzono termomodernizację przedszkola w Rzgowie, zadanie wartości 180 tys. zł współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W 2015 r. wyremontowano hydrofornię w Grodzisku. Ta inwestycja wartości 1 mln 350 tys. zł była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 16 X 2015 r. otwarto ekopracownię, na której wyposażenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczył 30 tysięcy złotych (koszt łączny pracowni wyniósł 36,6 tys. zł).