Gminny Ośrodek Kultury - Gmina Rzgów

Gminny Ośrodek Kultury

95-030 Rzgów
ul. Letniskowa 6
kontakt@rzgowkultura.pl
Tel. (42) 214 13 12

Dyrektor Joanna Papuga-Rakowska

GOK prowadzi następujące grupy:

* Zespół Pieśni i Tańca Rzgowianie
* Orkiestra Dęta
* Grupa Tańca Współczesnego Krasnale (dziecięcy)
* Grupa Wokalna Sempre Cantare
• Chór Camerata
• Pracownia Plastyczna
• Koło Rękodzieła Artystycznego Zasupłane
• Koło Fotograficzne Blenda
• Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• Koło Brydża Sportowego
• Grupa Tenisa Stołowego Cyrkiel Rzgów

Kliknij niżej, żeby przeczytać więcej

https://rzgowkultura.eu/