Przetargi na nieruchomości - Gmina Rzgów
Rzgów, dnia  09.04.2019.


B U R M I S T R Z  R Z G O W A
I N F O R M U J E
 
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) w dniu 09.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie,  pl. 500-lecia 22, parter, na stronie internetowej www.rzgow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący działkę geodezyjną nr 68/32 położoną  w miejscowości Konstantyna.

Wykaz ten zamieszczony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 30.04.2019r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 09.05.2019r.

Informacje na temat nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, pok. 2, tel. 42 214 12 09.