BURMISTRZ RZGOWA


informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie, sołectwie Rzgów II, na stronie internetowej www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, opublikowano ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w Rzgowie, tj. działki geodezyjnej nr 2146.

 

                                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Rzgowa
                                                                                                                                                                                                                          /-/ Mateusz KamińskiOgłoszenie o przetargu na działkę nr 2146 położoną w Rzgowie w załączeniu.