Oświata i Zdrowie - Gmina Rzgów

Początki oświaty w Rzgowie
 

W dawnych wiekach synowie najbogatszych rodzin szlacheckich studiowali m.in. w Akademii Krakowskiej. Nazwiska rzgowian zachowały się w metrykach żaków krakowskiej Alma Mater. Kapituła Krakowska założyła w Rzgowie szkołę na poziomie podstawowym, prawdopodobnie od czasu powstania tutejszej parafii.

    W Rzgowie pierwszy obiekt oświatowy na poziomie podstawowym pojawił się około 1815 r. przy ul. Rawskiej  8. Była to Państwowa Szkoła Elementarna, która funkcjonowała do lat 50. XIX stulecia. Wielkie zasługi w jej prowadzeniu mieli: burmistrz Karol Ekkolt i proboszcz ksiądz Walenty Tomaszewski. Placówka utrzymywana była ze składek mieszkańców. W 1852 r. budynek popadł w ruinę.
     Przez 25 lat uczniowie spotykali się z nauczycielem w wynajętych domach i w takich warunkach zdobywali elementarną wiedzę. Wreszcie wybudowano szkołę publiczną koło kościoła na tzw. targowisku świńskim w miejscu obecnego komisariatu policji. Pod tym adresem istniała do wybuchu I wojny światowej. Wtedy wszyscy rzgowianie dobrowolnie opodatkowywali się zapewniając naukę 279 dzieciom w wieku 7-14 lat     

     Nowy budynek szkolny przy ul. Rawskiej 8 zostaje wzniesiony z 1913 r., gdzie dziś działa Gminny Ośrodek Kultury. Jednak w czasie wojny służy okresowo jako szpital. Pomimo działań wojennych, w 1915 r. w Rzgowie rozpoczyna działalność szkoła powszechna w nowej siedzibie. 

     W latach 20., już w niepodległej Polsce zostaje wprowadzony powszechny obowiązek szkolny, obejmujący m.in. dzieci chłopskie z okolic Rzgowa. Placówka nosi nazwę 7-klasowej Rozwojowej Szkoły Publicznej, którą kieruje Klemens Bilski. 

     W roku szkolnym 1935-1936 budynek okazuje się za ciasny i Rada Gminy wyraża zgodę na wzniesienie nowej, bardziej przestronnej siedziby przy ul. Ogrodowej 17, gdzie dziś działa przedszkole. Wybuch II wojny światowej przerwał budowę.