Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta - Gmina Rzgów

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta
pt. " Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"


Odcinek 1

Opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. 

Odcinek 2

O prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 

 

Odcinek 3

O prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.