Ośrodek Dziennego Pobytu - Gmina Rzgów

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych
i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek

ul. Ogrodowa 11
95-030 Rzgów

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
tel. (42) 214 12 93


   Placówka otrzymuje dotację z budżetu gminy Rzgów w formie wsparcia z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Ośrodek pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz samotnym z terenu gminy Rzgów.

   Podopieczni mogą zjeść obiad, obejrzeć film o tematyce religijnej, uczestniczyć w grach, zabawach,  a także w modlitwie. Siostry pomagają w zabiegach pielęgnacyjnych, a w razie konieczności dojeżdżają także do podopiecznych, którym np. wykonują zastrzyki. Wszystko to oczywiście bezpłatnie.